| nieuws | autonoom werk | opdrachten | WOLKENBANKEN | < > | teksten | cv + contact | home |

detail

blauwe wolkenbank

groene wolkenbank

WOLKENBANKEN

De wolkenbanken contrasteren door hun vrije vorm met de strakke architectuur van Hof Loevesteijn. In de bovenzijde van de terrazzo banken is – in een andere kleur - een tekening van kronkelige takken met bladeren opgenomen. De kleur van de bladertekeningen komt terug in de kleur van de vloer van de binnentuinen van Hof Loevesteijn.
De ‘stenen tuin’ krijgt een groene wolk met steenrode bladeren, de ‘groene tuin’ krijgt een blauwe wolk met zacht gele bladeren. Vanuit de hoger gelegen woningen van Hof Loevesteijn zijn de banken door hun vorm en door de bladertekeningen als een bijzonder element goed te zien.
Recente beelden van Pezarro laten haar fascinatie zien voor vertakkingen en schijnbaar toevallige vormen, van planten, bomen, van kroos op het water, schaduwen op een muur, wolken in de lucht. Bij de wolkenbanken combineert zij de organische vorm van een wolk met de functie van een bank.
De wolk is in veel culturen een bijzonder teken. Soms is de wolk het symbool voor de troon van de godheid of staat zij voor de ondoorgrondelijkheid van het goddelijk wezen. In China kent met gelukswolken. Indianen richten zich tot de wolken voor regen en vruchtbaarheid. De meeste kinderen kennen het spelletje om naar de wolken te kijken en te fantaseren wat je ziet.

Locatie: Hof Loevesteijn, Den Haag. Opdrachtgever: Vestia Den Haag Zuid-West. Materiaal: terrazzo.

In het verlengde van de wolkenbanken heeft Pezarro een ontwerp gemaakt voor de parkbank. Deze bank kan in verschillende kleurencombinaties besteld worden, info@karolapezarro.nl.

parkbank